Tuesday, February 8, 2011

Pesan Seorang Guru

Berhati-hatilah pada zaman ini, sangat sedikit mereka yang benar-benar memimpin tarekah tasawuf kepada ketauhidan. Ramai yang memimpin manusia kepada dzauk perasaan dalam zikir tanpa makrifat, kepada kasyaf dengan melihat jin dan alam ghaib di alam yang rendah, kepada karamah, kepada pemujaan dirinya yang berlebihan, mencari kemewahan dan pujian manusia.

Jika tiada ditemui para pembimbing yang benar, murid tidak akan sampai kepada tujuan tasawuf yakni kesucian tauhid yang hakiki. Mereka hanya dapat mengenal bunga-bunganya sahaja tetapi tiada dapat mencapai buahnya.

nota:

Guru tasawuf yang hakiki hanya mengajak kepada ketauhidan. Ia memulakan pada dirinya dengan membebaskan dirinya dari segala yang lain melainkan Allah dalam keimanan, perbuatan dan pandangan. Ia tiada mensyirikkan Allah dengan sifat dirinya, dengan nafsunya, dengan takut, harap dan pergantungan pada makhluk sekelilingnya. Ia berpegang pada keimanan yang berteraskan ASWJ, mentauhidkan Allah dengan hukum syariat sama ada dalam ibadah, akhlak, keluarga, ekonomi, politik, pendidikan dan mentauhidkan Allah dalam pandangan rohaninya dengan mencapai fana diri dan alam.

Mereka tiada mencari sesuatu dalam mendidik manusia melainkan ketauhidan, yakni ikhlas semata-mata mendapat redha Allah. Tiada memberi kesan pujian atau celaan manusia padanya. Ia bersikap adil dimana murid yang kaya dan ada kedudukan tiadalah diutamakan dan murid miskin tiadaklah direndahkan. Jika melihat guru mempunyai bicara ilmu yang baik, sanad yang baik, tarekah yang muktabar tetapi ketauhidannya lemah, keakuan diri masih tinggi, sifat mazmumah masih menebal, cinta dunia dan alam ghaib masih kuat, ia bukannya pembimbing tasawuf yang hakiki. Golongan ini adalah para mutasawwif yang menipu manusia di atas nama tasawuf. Tiada apa yang mereka bawa melainkan kepada kesesatan hawa nafsu, ketebalaan syirik (keakuan diri), alam jin (kebatinan) dan kepada wahdatul wujud yang sesat.

Jesteru di zaman banyak tipudaya ini, penulis menyarankan agar memperbanyakkan selawat demi mendapat keselamatan diri dan mendapat cahaya makrifat. Namun jika menjumpai sheikh yang benar, iaa adalah rezeki dari Allah sebagai wasilah untuk memimpin kita kepadaNya.

Berkata arifbillah: "Jika Allah mengkehendaki kebaikan pada seseorang, maka ia akan mempertemukan dengan mereka yang akan membawanya kepada kebaikan".

Sebaik-baik syaikh untuk kita bersuhbah (bersahabat) ialah mereka yang apabila kita memandangnya, ia membawa ingatan kepada Allah.

[Petikan kata-kata Sheikh Ibrahim Mohamad Asy-Syathari dalm bukunya Syariat & Hakikat]

No comments:

Post a Comment