Tuesday, January 25, 2011

Wahai para perindu Allah

Wahai para perindu Allah,

Jangan beribadah mencari dzauk, kasyaf, karamah dan lainnya, ia akan menjadi hijab dan tertipu dengan syaitan. Beribadahlah mencari hakikat tauhid, carilah wajah Tuhanmu melalui renungan pada diri. Sesungguhnya pada dirimu sudah nyata akan diriNya.

Beribadahlah dengan muraqabah yakni mengintai wajahNya sehingga kamu temuinya. Tanpa kamu menemui wajahNya, kamu tetap hamba yang lalai, ibadahmu hanya pada rupa zahir tetapi tiada rupa batin. Engkau hanya akan menemui wajahNya dengan jalan tafakur sehingga fana dirimu. Apabila fana dirimu, maka nyatalah Tuhanmu. Engkau tiada dapat menyaksikan ZatNya tetapi dapat menyaksikan Af'alNya, Asma' dan SifatNya nyata pada dirimu dan alam.

Sesungguhnya tiada sifat pada diri kita. Sesiapa yang merasai memiliki sifat, maka mereka syirik khafi dan terjatuh dalam Qadariah. Apa yang ada pada kita hanya "DIPER......." sahaja iaitu diperlihatkan, dipersuarakan, diperilmukan, diperqudratkan, diiperiradahkan dan diperhidupkan sekadar mana had dan masa yang dikehendaki sifat Ar-RahmanNya..

[Dipetik dari buku Syariat & Hakikat karangan Ibrahim Mohamad Al-Syathari]

No comments:

Post a Comment